Mesto/Okrug

Cena:

Detaljnije

Pravila i uslovi korišćenja


 1. Web stranica na adresi bebalica.rs je u vlasništvu privrednog društva MF Certius Beograd (u daljem tekstu: Bebalica). Pristupanjem ovim stranicama, prihvatate sva pravila i uslove korišćenja stranice. Zadržavamo pravo na promene, modifikacije i dopune uslova korišćenja ovih stranica u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan da redovno čita pravila i uslove korišćenja i smatra se da je pristupanjem stranicama Bebalice, upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima njihovog korišćenja.
 2. U svrhu oglašavanja na Bebalici, korisnik se obavezuje na registraciju, a naročito na popunjavanje svojih ličnih i kontakt podataka u registracionom obrascu. Korisnik za tačnost podataka jemči zakonskom odgovornošću. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ( "Službeni glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009- dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 ), prikupljeni lični podaci skladište se u zbirci ličnih podataka koju vodi MF Certius Beograd., a korisnik može, sva eventualna pitanja ili primedbe vezane za navedeni zakon, dostaviti u pisanom obliku putem elektronske pošte na adresu - [email protected].
 3. Svaki korisnik, prihvatanjem ovih Pravila, dopušta upotrebu i obradu navedenih podataka u svrhu delovanja, urednog funkcionisanja, kao i za slanje elektronske pošte, u skladu sa tačkom 20. ovih Pravila, a Bebalica se obavezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su isti i dobijeni od korisnika.
 4. Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimci i drugi materijal (u daljem tekstu sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili linkovan sa stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Bebalica ne daje nikakva jemstva tačnosti izgleda, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica, po osnovu naknade štete prema izdavaču internet portala Bebalica, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost kao i obavezu na preduzimanje svih radnji, kako bi odbranio i zaštitio izdavača MF Certius Beograd od svih takvih zahteva. Korisnik se obavezuje da nadoknadi Bebalici svaku štetu koja je nastala po osnovu zahteva trećih lica, po bilo kom osnovu vezanom za dostavljeni materijal.
 5. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, preteći, koji pozivaju na zlostavljanje, koji su uznemirujući, koji predstavljaju klevetu, a naročito ukoliko su na bilo koji način štetni u pogledu maloletnih lica. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže lične podatke drugih osoba bez njihovog izričitog odobrenja. Zabranjeno je preprodavati oglasni prostor na Bebalici. Korisnik se obavezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa Zakonom, drugim propisima i Ustavom Republike Srbije. Korisnik se posebno obavezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih lica.
 6. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i ceni ponude i slično), rešavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. Bebalica nije odgovorna ni za kakvu štetu bilo koje vrste, koja je nastala kao posledica takvog odnosa.
 7. Oglasi moraju biti napisani na srpskom jeziku.
 8. Oglas mora sadržati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.
 9. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i slično, osim kod plaćenih oglasa.
 10. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet (primer: u jednom oglasu dozvoljeno je prodavati "konzolu za video-igrice sa džojsticima", ali nije dopušteno zajedno prodavati "kolica za bebe i konzolu za video igrice").
 11. Oglas mora sadržajno pripadati primerenoj rubrici.
 12. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslovu nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr: ***kolica za bebe***).
 13. Oglasi koji pozivaju na učešće u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Takođe, nije dozvoljeno postavljanje oglasa koji pozivaju na učešće u bilo kojim igrama na sreću.
 14. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Isto tako, nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dve različite rubrike/kategorije.
 15. Pravna lica, preduzetnici, zadruge i agencije, ali i ona fizička lica koja oglašavanjem na Bebalici obavljaju svoju delatnost, mogu se oglašavati tako što će otvoriti "MojMarket" uslugu.
 16. Internet veze (linkovi) sa stranica Bebalice: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge, nisu dopušteni. Veze na stranice koje su konkurentne Bebalici, nisu dopuštene. Bebalica zadržava pravo procene, hoće li neki link odobriti ili neće.
 17. Bebalica zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja svakog oglasa koji ne zadovoljava određeni kriterijum.
 18. Bebalica ima pravo da uredi, izmeni ili ne objavi oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sledećim okolnostima:
  1. Kada je oglas predat u pogrešnu rubriku;
  2. Kada proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine;
  3. Kada proizvod može prouzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualne svojine nekom drugom, na bilo koji način;
  4. Kada proizvod i/ili njegov opis sadrži diskriminirajuće aspekte, (dečije) pornografske materijale ili, po Zakonu Republike Srbije, ilegalne materijale;
  5. Kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije;
  6. Kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv;
  7. Kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe;
  8. Kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja;
  Bebalica zadržava i pravo izmene i dopune pojedinog oglasa, a da se pritom ne menja njegov sadržaj (lektorske intervencije, dopuna podataka i sl.).
 19. Korisnik je dužan da se brine o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je menja. Bebalica ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik prijavi verovatnu zlopotrebu, odgovarajuće postupati.
 20. Objavom oglasa na Bebalici, korisnik se obavezuje da će savesno odgovarati na pitanja ostalih korisnika (telefonom, e-mailom ili komunikacijom unutar stranice). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu, gde povremeno pregleda poštu.
 21. Korisnik se slaže sa povremenim primanjem elektronske pošte, koja je povezana sa aktivnostima Bebalice. Elektronska pošta može povremeno sadržati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vreme može pisanim putem zahtevati da Bebalica trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke za slanje reklamnih poruka. Takođe, korisnik može obrisati svoj nalog na stranici i na taj način onemogućiti korišćenje svoje e-mail adrese od strane Bebalice u bilo koje svrhe, osim prepoznavanja iste prilikom pokušaja ponovne registracije istom e-mail adresom.
 22. Svojim zahtevom za objavu oglasa, korisnici neopozivo ovlašćuju Bebalicu da taj materijal koristi, kopira i objavljuje, te da isti distribuira i u drugim medijima. Bebalica u drugim medijima neće objaviti korisnikove lične podatke, već samo sadržaj oglasa i link ka sopstvenoj stranici.
 23. Google "kešira" sadržaj svih stranica, pa se i oni oglasi, koji su u međuvremenu obrisani (što od strane administratora, što od samih korisnika), mogu naći u Googl-ovoj pretrazi.
 24. Nije dopušteno kopiranje i upotreba bilo kojeg dela stranice, uključujući i podatke koje daju korisnici, osim uz prethodno pismeno odobrenje Bebalice.
 25. Bebalica zadržava pravo brisanja sa liste korisnika one korisnike koji bi kršili ova pravila i uslove ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranice. Protiv takvih korisnika, Bebalica će preduzeti, za takve prekršaje, odgovarajuće mere. Uslovi i odnosi između korisnika i Bebalice (MF Certius Beograd) podležu zakonima Republike Srbije. U slučaju spora, stvarno je nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.
 26. Bebalica ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati usled prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranica.
 27. Bebalica ne jemči da će korisnik moći da pristupa sadržaju svog oglasa onda kada on jednom istekne. S toga se preporučuje da korisnik sam ukloni svoj sadržaj i slike oglasa, ukoliko želi da ih kasnije upotrebi u nekom drugom kontekstu.
 28. Za analizu svoje internet stranice, koristimo softver za analizu (kolačići), pomoću kojeg analiziramo korišćenje internet stranice i na taj način stičemo dragocena znanja o potrebama svojih korisnika, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta naše ponude. Kolačići su tekstualne datoteke, koje se skladište na računaru posetioca internet stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prilikom ponovne posete stranici. To nam omogućava sprovođenje gore opisane analize korišćenja. Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na pregledaču i odbiti ili izbrisati. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internet stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni softver, osim toga, prikuplja i skladišti i neke tehničke podatke, uključujući i IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka, a naročito do prikupljanja ličnih podataka. Ti podaci se takođe ne povezuju sa ličnim podacima koje je korisnik eventualno uneo prilikom registracije. Korišćenjem ove internet stranice, dajete svoju saglasnost za gore opisani način sprovođenja analize korišćenja iste.
 29. Elektronska komunikacija između korisnika na Bebalici, namenjena je razgovorima vezanim uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a u svrhu:
  1. Informisanja o detaljima oglasa;
  2. Namere sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog za oglašeni proizvod ili uslugu;
  3. Informisanja o ostalim proizvodima ili uslugama, ukoliko oglašivač koristi "MojMarket" uslugu;
 30. Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Bebalici dužni:
  1. Redovno proveravati i ažurno odgovarati na pristigla pitanja drugih korisnika;
  2. Pre slanja ponude vezane uz određeni oglas, pročitati detaljni opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu;
 31. Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Bebalici, nije dozvoljeno:
  1. Promovisati druge servise, proizvode i usluge;
  2. Slati linkove na druge internet lokacije;
  3. Nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju;
  4. Slati ponude za poslovnu saradnju koja nije oglašena;
  5. Koristiti tuđe ime ili e-mail adresu, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da ga kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt;
  6. Tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva;
  7. Dogovarati se sa drugim oglašivačima o cenama;
  8. Psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti govor mržnje;
  9. Na bilo koji način ugrožavati bilo čija prava i slobode;
  10. Slati poruke pretećeg sadržaja ili zastrašivati;
  11. Koristiti robote ili skripte za automatsko slanje više poruka;
 32. U svrhu zaštite korisnika, sprečavanja zloupotrebe komunikacije, otkrivanje neželjene pošte i zlonamernog softvera i razvoja proizvoda Bebalice, Bebalica zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja:
  1. Proveri i analizira sadržaj poruka (uključujući povezanu elektronsku poštu);
  2. Privremeno zadrži poruke i odloži njihovu isporuku primaocima;
  3. Trajno otkaže isporuku poruka primaocima;
  4. Isključi korisnika ili mu onemogući dalje komuniciranje putem poruka;
 33. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupljeni lični podaci skladište se u zbirci ličnih podataka kojom upravlja Bebalica. Bebalica čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke do isteka poslovne upotrebe, a isti mogu biti prosleđeni samo i isključivo nadležnom državnom telu, u cilju sprovođenja zakona. Sve primedbe koje se odnose na Zaštitu podataka o ličnosti utvrđene su u članu 2. ovih Pravila.
 34. Sve primedbe koje se odnose na član 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sedišta privrednog društvа: Dragice Končar br. 29/25, 11010 Beograd ili putem e-maila na adresu reklamacija: [email protected] Obavezujemo se da odgovor na prigovor damo u roku određenom u Zakonu o zaštiti potrošača ( "Službeni glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon ).
 

Za sve što nije regulisano ovim Pravilima i uslovima korišćenja,
primenjivaće se Zakoni Republike Srbije.

 

Podaci o osnivaču/vlasniku sistema Bebalica:
MF Certius Beograd
E-mail: [email protected]
tel: 066/061-786